yardtot

กระจกไว้ดูหน้า ปัญญาไว้ดูใจ

เราใช้อะไร Plot แบบแปลน

เครื่องพิมพ์แบบแปลน (plotter) เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเขียนด้วยปากกา โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการแปลงผลลัพธ์ลงบนกระดาษ  เนื่องจากการแสดงรูปภาพกราฟิกของเครื่องพิมพ์ มีข้อจำกัดด้านคุณภาพ ความละเอียด และขนาดของภาพ  ดังนั้น จึงได้มีการผลิตพล็อตเตอร์ขึ้นมา เพื่อใช้กับงานพิมพ์ที่มีการสร้างรูปภาพที่เป็นกราฟิก เช่น การออกแบบ, พิมพ์เขียว, แผนผัง, แผนที่, และ Chart ต่างๆ ที่มีความละเอียด มีความสลับซับซ้อนของภาพสูง หรือภาพที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ธรรมดาได้ จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน งานด้านศิลปะ เช่น พิมพ์แบบแปลน, พิมพ์แบบแผนผัง, พิมพ์แบบโครงสร้าง เป็นต้น พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า การพล็อต (plotting) ซึ่งมีมากกว่าหนึ่งด้าม เพื่อให้การพิมพ์แบบแปลนที่มีภาพความละเอียด ความคมชัดของเส้นปากกา และยิ่งถ้ามีจำนวนปากเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้คุณภาพ ความละเอียด ความคมชัดของภาพสูงมากขึ้นไปด้วย พล็อตเตอร์จะมีลักษณะการทำงานในการพิมพ์แบบแปลนที่คล้ายกับเครื่องพิมพ์แบบดอตเมตริกซ์ (dot matrix) เพราะเป็นการเคลื่อนที่ของชุดปากกาในลักษณะแกน X และ แกน Y โดยชุดปากกาสร้างภาพนี้จะเลือกปากกาแล้วเขียนภาพตามที่ออกแบบไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถกำหนดปากกาได้ 6-8 สี

Read More

หน้าที่ของป้ายยี่ห้อสินค้า

ผู้บริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจในสินค้าของเจ้าใดเจ้าหนึ่ง ที่มี "ป้ายตรายี่ห้อ" มากกว่าสินค้าที่ไม่มีป้ายสินค้า นั่นก็เพราะยี่ห้อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามที่ต้องการ และมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ซื้อมา ภายใต้ป้ายสินค้าที่ระบุเอาไว้ในป้ายสินค้านั้นๆ   ในทางการตลาดแล้วถือได้ว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งทำทำให้เกิดการซื้อ-ขายกันอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้จากหลายๆ ตรายี่ห้อและสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทำให้ง่ายแก่การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีป้ายตรายี่ห้อ โดยผู้ขายก็พึงพอใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อมากกว่าสินค้าที่ไม่มีป้ายสินค้า เพราะขายได้ง่ายกว่า  เมื่อผู้ซื้อระบุชื่อป้ายยี่ห้อที่ต้องการ ผู้ขายก็สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้ป้ายตรายี่ห้อมาได้ทันที ป้ายยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ผู้ขายสามารถตบแต่งและจัดวางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับร้าน เพื่อความสวยงามภายในร้านค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถแยกประเภทของสินค้าที่ต้องการนำสู่ตลาดได้อย่างชัดเจน หากมองในส่วนของผู้ผลิตที่อยากนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ก็จะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ได้สะดวกง่ายดายกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มียี่ห้ออย่างแน่นอน หรือกรณีที่ผลิตต้องการนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกันในท้องตลาด การใช้ป้ายสินค้าในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้หลายๆ ส่วนในเวลาเดียวกัน เช่น หากต้องการขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่คนละตลาดเป้าหมาย ตามคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลราคาย่อมแตกต่างกัน เป็นต้น กล่าวได้ว่า หากผู้ผลิตต้องการนำเสนอสินค้า เพื่อขายในตลาดที่มีความหลากหลาย ผู้ผลิตจำต้องสร้างป้ายตรายี่ห้อของตนเองให้มีความแตกต่างจากสินค้าจากคู่แข่งอื่นๆ หรืออาจต้องคิดค้นตัวสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำเสนอคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกหาตามคุณประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม โดยสื่อสารผ่านป้ายยี่ห้อแก่ผู้บริโภคเหล่านั้น

เตรียมพร้อมก่อนการพลอตแบบ

ก่อนทำการพิมพ์แบบแปลน หรือ {พลอตแบบ|Plot) เราควรมาตรวจสอบไฟล์งานของเรากันสักนิด ว่ามีความพร้อมแค่ไหนที่จะสามารถนำงานของเราไปทำการพิมพ์แบบแปลนได้หรือเปล่า เพราะในบางกรณีที่เราไม่ได้มีเครื่องพลอตเตอร์ อยู่กับตัวหรือกำลังออกพื้นที่  ดังนั้น มาตรวจสอบกันสักนิดเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาและโอกาสในการทำงาน เริ่มจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเรา เช่น AutoCAD ว่าเป็นรุ่นไหน เครื่อง{พลอตเตอร์ในร้านรองรับหรือเปล่า หรือหากเป็นกรณีนำไฟล์งานมาพิมพ์แบบแปลนกับทางร้าน ควรจะสอบถามล่วงหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำการ Export ไฟล์งานของเราไปยังรุ่นที่รองรับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วควรนำไฟล์เดิมมาสำรองไว้ด้วย ในกรณีที่เกิดการเสียหายกับไฟล์ใหม่ หรือมีการแก้ไขไฟล์เดิมเพิ่มเติม อันดับต่อมาคือ การสำรวจตัวอักษร หรือ ฟอนต์ (font) ที่เราใช้ในไฟล์งานของเรา เพราะบางกรณีอาจเป็นตัวฟอนต์ที่หายากหรือมีลิขสิทธิ์เฉพาะในชิ้นงานของเรา อาจแก้ไขได้โดยการคัดลองตัวอักษรของเราเตรียมไปด้วย (ทางร้านยินดีลงตัวอักษรให้เพื่อทำการพิมพ์แบบแปลน)  แต่หากเป็นกรณีเป็นตัวฟอนต์ที่มีลิขสิทธิ์ ควรแจ้งกับทางร้านให้ทราบและทำการลบตัวอักษรนั้นออกหลังจากพิมพ์แบบแปลนเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาในภายหลังได้ สุดท้ายเป็นข้อพึงระวัง ในกรณีการคัดลอกไฟล์งานเพื่อมาทำการพิมพ์แบบแปลน ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์งานของโปรแกรม AutoCAD (.dwg หรือ .dws) เป็นไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้มากมาย เช่น Layer, Dimension, และ Element ต่างๆ จึงเกิดความเสียหายกับไฟล์ได้ง่ายเวลาเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ (โดยเฉพาะงานสามมิติ) เช่นเกิดการล็อคตัวเองได้ในขณะที่ทำการคัดลอกไฟล์งาน เป็นต้น  ดังนั้น

Read More

นามบัตรที่ดี…ต้องมีอะไรบ้าง?

"นามบัตร" ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจแก่เหล่านักบริหารมืออาชีพ ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่พนักงานภายในองค์กร ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องควรพกติดตัวไว้ เนื่องจากนามบัตรเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากกว่าแค่กระดาษแผ่นเล็กๆ เท่านั้น หากแต่นามบัตรยังเป็นการแสดงถึงตัว หน้าที่รับผิดชอบ และช่องทางการติดต่อ ฯลฯ สำหรับธุรกิจการค้าเลยก็ว่าได้ ในบางประเทศการแลกนามบัตรได้กลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยหรือการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า  ดังนั้น นามบัตรจึงเป็นสิ่งสำคัญและกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องมี โดยมีองค์ประกอบหลักๆ ที่ควรจะมีอยู่ในนามบัตรนั้นดังต่อไปนี้ ชื่อและนามสกุลของผู้ถือบัตร เป็นส่วนสำคัญอันดับแรกของนามบัตร ตามวัตถุประสงค์หลักของการพิมพ์นามบัตรนั้นก็เพื่อแนะนำชื่อเสียงเรียงนามของผู้ถือเป็นสำคัญ การสะกดตัวอักษรผิดอาจกลายเป็นข้อผิดพลาดที่อันตรายมาก เพราะอาจทำให้ความหมายของชื่อผู้ถือ การอ่านออกเสียงผิดเพี้ยนไปได้  นอกจากนี้ยังอาจเกิดความพลาดไปถึงการตกลงในสัญญาธุรกิจที่ส่งผลได้ในทางกฎหมาย ทำให้มีผลเป็นโมฆะทันที ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ถือบัตร เป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะมันจะบ่งบอกถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความสำคัญของผู้ถือบัตร เพื่อสะดวกต่อการติดต่อหรือประสานงาน โดยปกติในบริษัทที่มีลักษณะองค์กรขนาดใหญ่จะไม่ค่อยพบปัญหาในด้านนี้ เนื่องจากแต่ละคนจะมีตำแหน่งที่แน่นอนอยู่แล้ว ต่างกับบริษัทที่มีลักษณะองค์กรขนาดเล็ก ที่มีตำแหน่งที่ไม่แน่นอนนัก  ดังนั้น ก่อนจะพิมพ์นามบัตรต้องกำหนดให้ได้เสียก่อนว่า ผู้ถือบัตรทำงานหรือรับผิดชอบฐานะใดภายในองค์กรกันแน่ หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็ควรรีบแก้ไขโดยทันที ที่อยู่บริษัท และข้อมูลการติดต่อ เป็นส่วนที่สำคัญอย่างสูง โดยการระบุที่อยู่ของบริษัทลงไปอย่างชัดเจน เช่น ชื่อบริษัท เลขที่ตั้ง แขวง/เขตไหน จังหวัดอะไร รหัสไปรษณีย์ รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับทางบริษัท  โดยปัจจุบันได้เพิ่มเติมช่องทางอื่นเข้าไปด้วย เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

Read More

นามบัตร…สมัยใหม่

ในการพิมพ์นามบัตรนั้นมีเทคนิคในการพิมพ์อยู่มากมาย เลยขอกล่าวถึง "กระบวนการพิมพ์" และ วัสดุพิมพ์" ไปพร้อมกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน   โดยปกติ การพิมพ์นามบัตรจะนิยมพิมพ์ลงบนกระดาษแข็งๆ เช่น กระดาษอาร์ต กระดาษการ์ด หรือกระดาษอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงก็ได้ แต่ไม่ได้มีข้อจำกัดตายตัวเอาไว้ในเรื่องของ "จำนวนแกรม" หรือ "ความหนา" ของกระดาษ ซึ่งโดยปกติจะใช้ที่ความหนาประมาณ 250-260 แกรม นอกจากการพิมพ์นามบัตรลงกระดาษแล้ว ยังมีการพิมพ์นามบัตรลงวัสดุอื่นๆ อีก เช่น ไม้ (wood), พลาสติก (plastic), , อะคริลิก (acrylic), พีวีซี (PVC; polyvinylchloride) หรือ พีพี (PP; polypropylene) เป็นต้น ทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น ต้องการพิมพ์นามบัตรฉีกไม่ขาด เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม "ความคงทนของวัสดุ" และ "ความหนาของนามบัตร"ย่อมส่งผลต่อการจัดเก็บและการพกพา เช่น การพิมพ์ซิลค์สกรีน (silk screen) ลงบนวัสดุจำพวก PVC

Read More

การสั่งพิมพ์งานเขียนแบบ

กระบวนการสุดท้ายหลังจากการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น AutoCAD เป็น การสั่งพิมพ์ออกมาเป็นแบบแปลน เพื่อนำไปในการทำงานการก่อสร้าง หรือที่เรียกกันว่า พลอต (plot) แบบแปลน โดยการสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ที่เรียกว่า พล็อตเตอร์ (plotter)      พลอตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้ปากกาในการเขียนและวาดข้อมูลต่างๆ ลงบนกระดาษ เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรม และแบบทางสถาปนิก ในการพิมพ์จะใช้วิธีป้อนกระดาษ แล้วใช้ปากสีเขียน (ประมาณ 6-8 สี) โดยมีหน่วยวัดเป็นนิ้วต่อวินาที (IPS : Inches Per Second) หมายถึงพื้นที่ที่พล็อตเตอร์สามารถเลื่อนปากกาไปเขียนบนกระดาษ      กระบวนการพิมพ์แบบแปลนมีอยู่ด้วยกันหลายประการ แต่สรุปได้เป็นกระบวนการใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือ แบบ Model และแบบ Layout การพิมพ์แบบแปลนโมเดล / Model เป็นการสั่งพิมพ์จากส่วนที่ใช้เขียนแบบแปลนโดยตรง หลังจากที่เขียนแบบแปลนต่างๆ และกำหนดรายละเอียดเรียบร้อย จะทำการสร้างกรอบรายละเอียด (title box) เพื่อครอบแบบงานบนพื้นที่เขียนแบบแปลนที่เราต้องการ กำหนดรายละเอียดต่างๆ แล้วทำการสั่งพิมพ์ การพิมพ์แบบแปลนเลย์เอาต์

Read More

เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกเกือกให้เหมาะกับเช่าชุดราตรี

เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกบาทุกาให้เหมาะกับเช่าชุดราตรี นอกจากสวมใส่เช่าชุดราตรีสั้นให้เหมาะกับรูปร่างแล้ว "รองเท้า" ยังเป็นอีกหนึ่งไอเทมชิ้นประธานณสามารถช่วยส่งเสริมให้คุณดูสวย ดูดี และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการออกงานให้รุนแรงหนักหนาขึ้นไปอีกด้วย ดังนั้นวันนี้จึงมี "เคล็ด(ไม่)ลับ คัดเลือกบาทุกาให้เหมาะกับเช่าชุดราตรี" มาฝากสาวๆ ทุกคนค่ะ             เนื้อผ้าของชุด : หากเช่าชุดราตรีของคุณมีอยู่เนื้อผ้าที่บางเบา เช่น ผ้าชีฟอง ผ้าโปร่ง ผ้าลูกไม้เนื้อละเอียด ไม่ใช่หรือยังมีชีวิตอยู่เช่าชุดราตรีแบบสั้น ควรเลือกใส่จับคู่กับรองเท้าเปิดหน้า หรือแบบสานเป็นเส้นพันข้อเท้า ซึ่งจะยังไม่ตายแบบเปิดให้เห็นสันเท้าหรือไม่ก็ได้             ชุดราตรียาว : ถ้าที่ลื้อจักสวมใส่ไปงานเป็นแบบราตรีชุดยาว ที่มีอาภรณ์พลิ้วบางเบา ควรใส่คู่กับรองเท้าแบบโปร่งที่มีลูกเล่น เช่น ติดเพชร เป็นต้น เนื่องด้วยยุคเดินปลายกระโปรงจะปลิวไปด้านหลัง ทำให้ใครๆ ต่างก็เห็นรองเท้าและข้อเท้าที่สวยงามของคุณ             ชุดราตรีที่มีเนื้อผ้าหนัก : ถ้าเช่าชุดราตรีของคุณปฏิบัติมาพลัดผ้ากำมะหยี่ หรือผ้าไหมเนื้อแน่น รองเท้าที่เข้ากันควรต้องเป็นรองเท้าหุ้มสันที่เปิดหน้านิดหน่อย แบบไม่ให้เห็นนิ้วเท้าทุกนิ้ว หรือรองเท้าคัชชูที่มีสัน เฉพาะแฝงตัวมีลูกเล่นทำให้ดูสวยเก๋ เคล็ดลับเด็ดบาทุกาให้สวยอยู่เสมอ เก็บใส่กล่อง : ภายหลังใช้งานรองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรนำมาเก็บใส่กล่องเสมอ อย่าวางไว้บนชั้นที่ไม่มีอะไรปกคลุมเด็ดขาด เพราะว่างานเก็บรองเท้าไว้ในกล่องจะป้องกันไม่ให้ฝุ่นมาเกาะรองเท้าได้ นอกจากนี้ขอแนะนำว่ากล่องเก็บรองเท้าน่าจะเป็นกล่องใสเพื่อให้ง่ายต่อและสะดวกต่อการหยิบจับมาใช้งาน อย่าเพิ่งเก็บใส่กล่อง :

Read More

แบบอย่างชี้นำแห่งหนเยี่ยมยอดสุดขอบสถานที่ท่านทำได้สืบสวน

ข้างในระหว่างที่ท่านมีอยู่สภาพอากาศโกโรโกโสสถานที่เอ็งเป็นได้จักมีอยู่แบบอย่างวางมือวางหลังฉากศรัทธาตักเตือนคุณมีอยู่กาลเวลาเนื้อที่จะจำเป็นต้องทุกข์ใจสำหรับรูปลักษณ์เครื่องใช้เธอเปล่ามี เอ็งสามารถคิดค้นรุนแรงบันดาลใจอีกคราวความรู้สึกแบบอย่างของใช้คุณ เคล็ดแบบอย่างจักโปรดประทานท่านมีอยู่แบบหมายถึงเครื่องใช้เจ้าอีกปาง มีมากหลายสอดสิ่งของข้อคดีมีชีวิตอยู่ต่อเติมข้าพระพุทธเจ้า เครื่องมือเส้นผมดำรงฐานะอันเขตพึงประสงค์คันธนูกู, headbands ผมเผ้าหน้าไม้ดุจส่วนเพิ่มเติมสรรพสิ่งเผ้าผม คุณพึงจักมีข้อคดีทำได้ณงานสร้างสรรค์โปร่งแง่มุมสิ่งของเหล่านี้ด้วยชำระล้างที่อาศัยของท่าน ถ้าเจ้าแรงตั้งใจคลอดไปกับข้าวเพื่อนเกลอเลือกคัด Hairband ในดีงามเพื่อให้ปรี่ด้วยกันงานแต่งองค์สิ่งของเธอ ลองใช้คืนแชมพูด้วยกันสีครีมมอบเนื้อความชุ่มชื้นสมมติเอ็งต่อตีพร้อมด้วย frizz.This ช่วยให้เกล้ากระผมสิ่งของเจ้าอาศัยสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงของซื้อของขายบริเวณสร้างสรรค์ไดรฟ์; ผสมแม้ว่าของซื้อของขายแหล่งมีอยู่ข้าวสาลีไม่ก็ข้าวแผ่นดินเผชิญแห่งมากมายผลผลิต volumizing สวมเสื้อเช็ดแก่จัดพร้อมกับกางเกงขายาวสมมติเอ็งถู overweight.Dark ทำเป็นคลายเขตแห่งประเสริฐข้าวของเอ็งกับเล่นยอมเรื่องเด่นที่กอบด้วยน้ำหนักเลยแดนท่านเปล่าหวังถิ่นจักรั้งเนื้อความยั่วเที่ยวไป คุณจำเป็นต้องดำเนินงานอำนวยไม่พอใจเหตุด้วยงานกระแทกกันขัดพร้อมด้วยจักสามารถจัดทำตัวเลขของเหล่าที่ทางมีอยู่ส่วนโปร่งแสงจำพวกสถานที่คุณประกอบด้วย เสี่ยงโชคชำระคืนผ้าพันคอหรือสายรัดเอวตำแหน่งจะจับรูปลักษณ์สรรพสิ่งท่านเข้าไปด้วยซ้ำปิดป้อง ใช้เลขฐานสองสิ่งของการแต่งหน้าทาปากข้าวของเจ้าทุกผู้ทุกนามแต่ก่อนแหล่งจักทอยออกผละที่จุ เธอแค่เพียงจำต้องได้มาคล้องผลดีเลิศลูกจากผลผลิตพื้นเพที่ศิรา เธอทำเป็นปิดเงียบขวดเจียรรอบ ๆ พร้อมกับทำลายพื้นที่จักได้รองบิตในบั้นปลายเครื่องใช้พวกเขา แกอีกทั้งสามารถใช้บนเมื่อเลขฐานสองโหล่ข้าวของสนุก ตรงนี้จักลุ้นอุดหนุนเจ้าเขียมอัฐ มีข้อมูลเอ้slimทำนองแหล่งสาวใครต่อใครชอบจะประกอบด้วยพักพิง คู่แฝดหญิบสรรพสิ่งกางเกงทรงทูมทามเอ็ดเพื่อส้นด้วยกันอื่น ๆ เกี่ยวกับบาทุกาผ้าใบและหนึ่งรายเรียงสำหรับส้นเท้า ยิ่งไปกว่านี้ยังมีชีวิตอยู่วรรคเช็ดดำนาเป็นของแผ่นดินจำเป็นจะต้องพร้อมด้วย ใช้ดินสอประพันธ์กรอบปากยินยอมด้วยการยำริมกับ applicator ฟองน้ำดิบสำหรับริมฝีปากเพ่งดูอวบอ้วนอยู่ท้อง ชำระคืนผลผลิตดูดซึมเรื่องมันแผลบเป็นมันมากโขกว่าการปิดผนึกเก็บณบริเวณ กินแพ่นเบาๆ ๆ เลิศสิ่งของกลอสภายในริมฝีปากข้างบนบาน นอกจากนี้เจ้าอีกต่างหากทำได้มุ่งเน้นริมฝีปากโดยงานเสริมขวยเขินแชโดว์โปร่งบาง เจ้าจะเข้าประจำที่กระจิดริด ๆ ไม่นาน ๆ ภายในศูนย์กลางสรรพสิ่งริมฝีปากทั้งยี่ สัมผัสในเรียบร้อยคือการดำเนินงานปันออกแน่ใจตวาดสายรัดเอวของเธอพ้องพร้อมด้วยเกือกข้าวของเครื่องใช้เขาทั้งหลาย ตรงนี้จะโปรดปันออกคุณพินิศไม่มีอยู่ระยะเวลาตำแหน่งตามสมัย??ชูไว้ร่ำไป ดื่มแม่น้ำอเนกรุ่งโรจน์ทั้งปวงกลางวันสำหรับซ่อมเล็บกรอดตายเดินทางงานภินท์ด้วยกันล่อนละงาน dry.Hydration ยังมีชีวิตอยู่บทบาทแผ่นดินสำคัญมุทธาณงานปกปักรักษาด้วยกันผลิล่อนหลุด nailsมันสมองThis เครื่องใช้แกดำเนินกิจการเนื้อที่เอ้โดยเฉพาะข้างในยุคสมัยหน้า??เย็นเมื่ออากาศกอบด้วยทั้งเฉาด้วยกันกะหร่อง ชำระคืนครีมทะนุถนอมลวกๆย่านมีเชียบัตเตอร์ยื่นให้ข้อคดีสดชื่นกะเทาะพร้อมกับเล็บทั้งปวงทิวา

Read More

พลอตแบบแปลนไม่ยากอย่างที่คิด

ก่อนทำการพิมพ์แบบแปลน หรือ {พลอตแบบ|Plot) เราควรมาตรวจสอบไฟล์งานของเรากันสักนิด ว่ามีความพร้อมแค่ไหนที่จะสามารถนำงานของเราไปทำการพิมพ์แบบแปลนได้หรือเปล่า เพราะในบางกรณีที่เราไม่ได้มีเครื่องพลอตเตอร์ อยู่กับตัวหรือกำลังออกพื้นที่  ดังนั้น มาตรวจสอบกันสักนิดเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาและโอกาสในการทำงาน เริ่มจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเรา เช่น AutoCAD ว่าเป็นรุ่นไหน เครื่อง{พลอตเตอร์ในร้านรองรับหรือเปล่า หรือหากเป็นกรณีนำไฟล์งานมาพลอตแบบแปลนกับทางร้าน ควรจะสอบถามล่วงหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำการ Export ไฟล์งานของเราไปยังรุ่นที่รองรับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วควรนำไฟล์เดิมมาสำรองไว้ด้วย ในกรณีที่เกิดการเสียหายกับไฟล์ใหม่ หรือมีการแก้ไขไฟล์เดิมเพิ่มเติม อันดับต่อมาคือ การสำรวจตัวอักษร หรือ ฟอนต์ (font) ที่เราใช้ในไฟล์งานของเรา เพราะบางกรณีอาจเป็นตัวอักษรที่หายากหรือมีลิขสิทธิ์เฉพาะในชิ้นงานของเรา อาจแก้ไขได้โดยการคัดลองตัวอักษรของเราเตรียมไปด้วย (ทางร้านยินดีลงตัวฟอนต์ให้เพื่อทำการพลอตแบบแปลน)  แต่หากเป็นกรณีเป็นตัวอักษรที่มีลิขสิทธิ์ ควรแจ้งกับทางร้านให้ทราบและทำการลบตัวฟอนต์นั้นออกหลังจากพิมพ์แบบแปลนเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาในภายหลังได้ สุดท้ายเป็นข้อพึงระวัง ในกรณีการคัดลอกไฟล์งานเพื่อมาทำการพิมพ์แบบแปลน ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์งานของโปรแกรม AutoCAD (.dwg หรือ .dws) เป็นไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้มากมาย เช่น Layer, Dimension, และ Element ต่างๆ จึงเกิดความเสียหายกับไฟล์ได้ง่ายเวลาเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ (โดยเฉพาะงานสามมิติ) เช่นเกิดการล็อคตัวเองได้ในขณะที่ทำการคัดลอกไฟล์งาน เป็นต้น  ดังนั้น

Read More

ใช้งานใบประกาศนียบัตรตามวาระต่างๆ

ใบประกาศนียบัตร (certificate) มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแบ่งไปตามวัตถุประสงค์และการใช้งานเพื่อกิจกรรมของผู้มอบไปยังผู้รับ  ดังนั้น ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปมอบให้ตรงตามกิจกรรมนั้นๆ เราควรมาทำความรู้จักกับใบประกาศเกียรติคุณ แต่ละประเภทก่อนจะเริ่มพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ดังนี้ เกียรติบัตร คำเรียกบัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ เกียรติบัตรที่มอบให้แก่บุคคลที่ได้ประกอบกิจกรรมที่น่าสรรเสริญ เช่น เป็นบุคคลดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งที่น่ายกย่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง หรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ด้วย วุฒิบัตร เป็นบัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ คือความเจริญในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือความสามารถอื่นๆ ที่ได้จากการอบรม ผู้มอบวุฒิบัตรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการอบรม เช่น การอบรมวิชาการต่างๆ ให้แก่ครูอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นๆ หรือแก่บุคคลทั่วไป การอบรมการทำอาหาร การอบรมศิลปะการจัดดอกไม้ เป็นต้น ปริญญาบัตร เป็นเอกสารรับรองวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ประกาศนียบัตร เอกสารที่แสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จัดเป็นหลักสูตรใช้สำหรับการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญา ปัจจุบัน การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรนั้นสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น มีสีสันสวยงาม และเป็นที่นิยมแพร่หลายตามสถาบันอบรม สถาบันสอนภาษา หรือสถาบันฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

Older posts